Ошибка на этапе запроса к таблице языкаSELECT * FROM `sq` ORDER BY `id` DESC LIMIT 0,10 Udhëzime dhe artikuj Linux: distribucione, programe, udhëzime të hollësishme